1. Wybierz interesujący Cię kierunek i specjalność na jednym z naszych wydziałów.

Wybierz interesujący Cię kierunek i specjalność na jednym z naszych wydziałów. W ofercie WSP im. J. Korczaka znajdują się studia I i II stopnia z zakresu: pedagogiki, pedagogiki specjalnej, pracy socjalnej i polityki społecznej. Oprócz studiów I i II stopnia prowadzimy studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia.
W naszej ofercie są też studia e-learningowe.

2. Zgromadź niezbędne dokumenty.

Wymagane dokumenty na studia I stopnia (również e-learningowe)
  • wydrukowany po dokonaniu elektronicznej rejestracji na studia formularz – podanie o przyjęcie na studia;
  • dokumenty ukończenia szkoły: świadectwo dojrzałości w oryginale lub duplikat lub odpis lub xero wydane przez szkołę lub okręgową komisję egzaminacyjną (kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem);
  • zdjęcie w wersji elektronicznej (jak do dowodu osobistego);
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej;
  • kserokopię 1 i 2 strony dowodu osobistego (odpis skróconego aktu urodzenia w przypadku braku dowodu osobistego), (kserokopia poświadczona przez Uczelnię za zgodność z oryginałem);
  • w przypadku zmiany nazwiska nie odnotowanej w dowodzie osobistym, dokument poświadczający zmianę nazwiska (odpis skrócony aktu małżeństwa, orzeczenie sądowe o zmianie nazwiska).
UWAGA! W przypadku niektórych studiów, np. logopedycznych, wymagane są dodatkowe dokumenty. Szczegóły znajdziesz w opisach studiów na podstronach wydziałów.
Wymagane dokumenty na studia II stopnia (również e-learningowe)
Wymagane dokumenty na studia podyplomowe (również e-learningowe)

3. Zarejestruj się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

Rejestracja w IRK jest łatwa i nie zajmuje dużo czasu.
W przypadku problemów możesz skontaktować się z irk@wspkorczak.eu